Protiradonová Izolácia


Izolácia betónových základov proti radónu

Pri pohybe základovej dosky a prenikaniu radónu z podložia do stavby (stačí jedna prasklina v základovej doske) pôsobí na ľudské telo karcinogénne. Radón je rádioaktívny plyn vznikajúci pri premene uránu, ktorý sa nachádza v zemskej kôre a je súčasťou takmer všetkých pôd a hornín. I keď na zemský povrch preniká z relatívne veľkých hĺbok, môže sa cez rôzne netesnosti v podložiach domov dostávať priamo do interiéru, kde ohrozuje jeho obyvateľov. Pôdny radón je totiž zo všetkých reálnych možností pôsobenia, najväčším rizikom. Ako protiradónovú bariéru ponúkame hydroizolačné pásy zo zmesou špeciálnych kaučukových asfaltov BIO-živicovej SBS vrstvy s prísadou proti biologickej korózii (plesne machy huby prerastanie koreňov)
protiradonova-izolacia

RD Bratislava - izolácia betónových základov

protiradonova-izolacia-2

RD Bratislava - izolácia betónových základov