Asfaltové pásy


Asfaltové pásy

Modifikované asfaltované pásy na báze SBS termoplastických kaučukov patria do skupiny najmodernejších, veľmi kvalitných a progresívnych výrobkov. Modifikovaná asfaltová hmota je mimoriadne ohybná a elastická i pri záporných teplotách, má výbornú odolnosť proti starnutiu a veľmi dobrú adhéziu k stavebným materiálom.
Asfaltové pásy

Asfaltové pásy - Žilina - mestký úrad

Asfaltové pásy

Hydroizolácia - výrobná hala -D.nad V.

Asfaltové pásy

Hydroizolácia - Bratislava - hala

Asfaltové pásy

Hydroizolácia -výrobná hala Žilina