Aktívne bleskozvody

Aktívne bleskozvody patria medzi najnovšie ochrany objektov pred účinkami atmosférických prepätí.
1_403x525

Rodinný dom

2_700x525

Gymnázium Bratislava

4_700x394

Športové Gymnázium Bratislava

3_700x394

Detské Jasle Bratislava