• 2005Naša spoločnosť

  Organizačná štruktúra, personálne zloženie a materiálové zázemie umožňujú našej firme poskytovanie vysoko profesionálnych služieb. Za dobu našej existencie sa vytvoril vo firme tím ľudí, ktorý dokáže spĺňať tie najnáročnejšie požiadavky. Organizačná štruktúra, personálne zloženie a materiálové zázemie umožňujú našej firme poskytovanie vysoko profesionálnych služieb. Za dobu našej existencie sa vytvoril vo firme tím ľudí, ktorý dokáže spĺňať tie najnáročnejšie požiadavky.
  Na znak snahy o zvýšenie kvality služieb a spokojnosti zákazníkov, naša firma v priebehu druhého polroka 2009 úspešne aplikovala systém manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2008 do podmienok firmy a úspešne obstála pred zahraničnou audítorskou firmou. Už od nášho vzniku sme členom Cechu strechárov Slovenska
 • 2005Vznik Izomatech s.r.o.

  Spoločnosť Izomatech, s.r.o., bola založená v roku 2005. Ponúkame realizáciu len s kvalitnými certifikovanými výrobkami od popredných výrobcov. S technickým a automobilovým parkom máme veľký operačný rádius s nástupom po celom území SR.
 • 2009ISO 9002:2008

  Na znak snahy o zvýšenie kvality služieb a spokojnosti zákazníkov, naša firma v priebehu druhého polroka 2009 úspešne aplikovala systém manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2008 do podmienok firmy a úspešne obstála pred zahraničnou audítorskou firmou. Už od nášho vzniku sme členom Cechu strechárov Slovenska ( certifikát ).
 • 2020Vznik Izomatech s.r.o.

  IZOMATECH s.r.o. -15 ročné skúsenosti v stavebnom priemysle, kvalitnými materiálmi, profesionálmi a výbornými referenciami.


Naše ceritifkáty a licencie • 2005Stredisko prípravy zabezpečuje:

  odborné posúdenie konštrukcií a stavieb
  tepelnotechnické posudky ako súčasť projektov novostavieb a rekonštrukcií
  projekty zateplení obvodových stien plochých a šikmých striech, sanácií vlhkosti a pod.
  realizačnú dokumentáciu spracovanú zväčša pre vlastné potreby strediska realizácie
  poradenstvo a konzultácie pri návrhu obalových konštrukcií z hľadiska tepelnoizolačného a hydroizolačného
  podporu projektových a architektonických kancelárií.
 • 2009Stredisko realizácie

  v súčasnosti zabezpečuje realizáciu izolácií tepelných a vodotesných na klúč od popredných európskych a svetových dodávateľov a výrobcov ako sú BÜSSCHER & HOFFMANN, INDEX, VEDAG, SIKA, FATRAFOL, FIRESTONE. Zabezpečuje realizáciu: plochých striech, terás - novostavby a rekonštrukcie
  zateplenie fasád - rodinné domy a bytové domy
  špeciálne izolácie mostov a terás


Stredisko prípravy


Niektoré realizované stavby


Polyfunkčný dom, Čadca
Realizované práce: zateplenie strechy s vrchným kotvením SBS pásom s ohybom -25°C, Baruplan KVD E 50 Uno (1 800 m2)
Bytový dom, Žilina
Realizované práce: výmena krovu a debnenia, plech s náhradou fóliového systému Vedaplan MF (350 m2)
Bukov, Čadca
Realizované práce:rekonštrukcia strešného plášťa a prekotvenie jestvujúceho podkladu, Baruplan KVD E 45 K s rozlohou - (1 600 m2)
Kúpeľný dom Orava, Trenčianske Teplice
Realizované práce: terasa so zateplením EPS 150 S, samolepiace pásy Baruplan GG E 40 (2 100 m2)


Don Bosco, Žilina
Realizované práce: rekonštrukcia asfaltového šindľa s použitím modifikovaného asfaltového pásu Baruplan Super Uno kotveného k podkladu (1200 m2)
Siemcontrol, Žilina
Realizované práce: zateplenie strešného plášťa olefinovou fóliou Vedaplan MF pre zaťažené strechy zasypaného štrkom (4 000 m2)
Kúpeľný dom Orava, Trenčianske Teplice
Realizované práce: rekonštrukcia plochej plechovej strechy s použitím OSB dosky a podkladaný kotveným pásom s vrchným krycím pásom Baruplan KVDE 45 K