POCB fólia ICOPAL UNIVERSAL


Základom novej generácie termoplastických hydroizolačných fólií sú kopolyméry polyolefínov s nízkym obsahom asfaltu (zaužívané anglické označenie POCB – polyolefín kopolymér bitúmen). Konkrétne sú to hydroizolačné materiály, ktoré sa svojimi charakteristickými vlastnosťami a spôsobom aplikácie blížia ku klasickým polymérnym fóliám.

POCB - rodinný dom - Olomouc

POCB - rd Žilina - ICOPAL universal

PCOB - rd. Krásňany - ICOPAL universal

PCOB - rd. Gbeľany - ICOPAL universal